מבצע שיעור במתנה 089348642
זינוק Baby

מידע על בחינת הבגרות באנגלית

 

הבחינה של תלמידי התיכון כוללת גם בחינה בעל פה והיא מורכבת משלושה שאלונים:

בגרות באנגלית 3 יח"ל - שאלונים A,B,C

בגרות באנגלית 4 יח"ל - שאלונים C,D,E

בגרות באנגלית 5 יח"ל - שאלונים E,F,G

 

·         משקל שלושת השאלונים זהה ולכן כדי לחשב את הציון בבגרות באנגלית, יש לחבר את הציון בכל אחד מהשאלונים ולחלק את הסכום בשלוש.

·          לתלמיד תיכון שנבחן גם בעל פה, משקל הבחינה בעל פה הוא 20% מהציון הסופי ומשקל ציון הממוצע של הבחינות בכתב הוא 80%.

·          הנבחנים רשאים להיעזר במילון דו-לשוני: מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי או מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי.

כתובת דוא"ל:
סיסמא: